Eljárásrend részleges-helyi vagy központi szabályozással történő digitális munkarendre

 1. Digitális háttér felmérése
  határidő: 2020. 09.18. felelős: tagintézmény vezető,
  osztályfőnökök
 2. Pedagógusok felkészítése a digitális oktatásra – belső továbbképzés
  határidő: 2020.09.21 16.00 felelős: Kőnig Istvánné

Téma: Online-platformok fajtái, használata. Digitalizált órák tartása, felvétele.

(Tanulók felkészítése az informatika órákon folyamatosan)

3. Részleges – helyi munkarend
határidő: Járványhelyzet függvénye felelős: intézményvezető, tagintézmény-vezető

 • Az alsó és felső tagozat heti váltásban tanul az iskolában. Itt főleg a tananyaggal haladva a magyarázatra és a megértésre fektetjük a hangsúlyt.
 • az 1. és 2. osztályok délutáni óráit beillesztjük a délelőtti önálló órák helyére.
 • Az otthoni hétre az iskolában feldolgozott tananyaghoz kapnak gyakorló feladatsort a gyerekek a munkafüzetekben, és feladatlapokon. Ezek megoldásait az iskolai héten ellenőrizzük.
 • Ebéd után az osztályok hazamennek.
 • Ügyeletet biztosítunk azon gyerekeknek, akiknek szülei dolgoznak és igénylik ezt. Az ügyelet biztosítása a járványhelyzettől is függ.

4. Digitális tanrend
határidő: központilag elrendelve felelős: intézményvezető, tagintézmény-vezető

 • A felmérés függvényében papír alapon feladatok kiadása azoknak, akik nem rendelkeznek megfelelő informatikai hozzáféréssel. Feladatlapok visszajuttatása minden hónap utolsó napjáig az iskolába.
 • A passzív tanulók eseti fejlesztése az iskolában előre jelzett időpontban.
 • Órák tartása online-platformon: 1-2 heti óraszámú tantárgy esetén 1 óra/ hónap/osztály, más esetben 2 óra/hónap/osztály órarend szerinti megtartása előre jelzett időpontban. Az időpontok egyeztetése szükséges a pedagógusokkal, hogy a többgyerekes családok gyerekeinek ne legyen egy időben ilyen órája. Ezt az osztályfőnökök koordinálják.
 • A rajz, ének, technika, erkölcstan, testnevelés tantárgyak esetén csak egy feladat kiadása szükséges havonta. Ezeket értékeljük.
 • Digitálisan felvett tanári magyarázatokat az osztályok csoportjaiba kell feltölteni.
 • Az elkészített feladatokat a tanulók az osztályok közös e-mail címére illetve messengeren küldhetik vissza abban az esetben, ha a szülő nem ért a Kréta rendszer használatához.
 • Ügyeletet biztosítunk a járványhelyzet függvényében a dolgozó szülők gyerekeinek 8.00-16.00 óráig. Az ügyeletet azok a pedagógusok látják el, akik munkaidejükben főleg napköziben vannak, illetve testnevelést és rajzot tanítanak.